KINNITATUD KOOPIAT VAJA:


13/01/2010

Vandetõlgid ja notarid.Miks eelistada vandetõlki teistele tõlkijatele?


Vandetõlk kinnitab tõlke õigsust sisuliselt erinevalt notarist, kes kinnitab vaid tõlkija allkirja ega kontrolli tõlke sisu.

·         Kvaliteet – vandetõlgi oskusi ja sobivust on riiklikult kinnitatud.

·         Vastutus – seadusega on kehtestatud vandetõlgi ametivastutus kahju eest, mille tema on põhjustanud.

·         Kiirem teenindus – tavalises tõlkebüroos viiakse dokumendid pärast tõlkimist notari juurde kinnitamiseks, vandetõlk aga kinnitab oma tõlked ise. 

http://www.just.ee/34277Kui palju maksab vandetõlgi teenus?

13/01/2010 seisuga

  • Vandetõlgi tasu dokumendi tõlke õigsuse kinnitamisel on 50 krooni lehekülje eest.
  • Vandetõlgi tasu dokumendi ärakirja õigsuse kinnitamisel on 50 krooni lehekülje eest.
  • Vandetõlgi tasu dokumendi tõlkimise ja teise isiku tehtud tõlke toimetamise eest on kokkuleppeline.


Tõlgid registreeritud ja leia endale lähim.

·         Eestis olevad notarid ja vandetõlgid opn registreeritud ja neid võib leida alljärgnevalt lehelt

http://www.notar.ee/19765

nende juures on ka märge kui tegevus on ajutiselt peatatud.Nagu teate on vaja dokumendi kinnitada apostilliga ja nüüd tegelevad notarid ka apostilliga , nii et ei pea pöörduma ministeeriumisse, nagu varemalt.


Avalik dokument on vaja apostillida, kui seda soovitakse kasutada riigis, kes on ühinenud välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise Haagi konventsiooniga. Eesti suhtes jõustus konventsioon 30. septembril 2001. Austraalia kuulub nüüdsest sinna riikide hulka.


MIS ON APOSTILL?

Apostill on tunnistus, millega kinnitatakse dokumendile alla kirjutanud isiku pädevust. Apostill kinnitatakse püsivalt dokumendi külge. Apostillida võib avaliku dokumendi
• originaali,
• notariaalselt või ametlikult kinnitatud ärakirja,
• väljatrükki või väljavõtet.

Avalik dokument tuleb apostillida riigis, kus see on välja antud.

Apostill kuidas see välja näeb???  ....on see kollane pressitud pitsat alloleva pildi vasakus nurgas

 Notar väljastab apostillitud dokumendi viie tööpäeva jooksul taotluse menetlusse võtmise päevast arvates. Taotlus võetakse menetlusse, kui sellele on lisatud apostillimist vajav dokument. 

KUI PALJU MAKSAB AVALIKU DOKUMENDI APOSTILLIMINE?

13/01/2010 seisuga
 Notari tasu on 350 krooni, millele lisandub käibemaks.
Tagasisaatmisel postiga lisandub postiteenuse tasu.

28/11/2010


 Apostille, miks see on vajalik ja millal on seda vaja panna?

Mulle tuli huvitav  email,mille ma siinkohal paneksin teile lugemiseks.

Email:

Mul on küsimus seoses dokumentide tõlkimise ja apostillimisega. Käisin Luisa tõlkebüroos ja sealt vastati, et Austraalia puhul nad ei tea, kas kõigepealt tuleb ka originaal (ilmselt siis koopia) apostilllida, siis vandetõlgi poolt tõlkida ning uusesti apostillida. Või piisab ainult vandetõlgi ingliskeelse tõlke apostillimisest.

Orginaalseid dokumente ,millel on pitsatid ja allkirjad(uuemal ajal on vahel isegi 2 keelsena: inglise /eesti keeles) pole vaja algselt apostillida (täpsemalt siis koopia apostillimine).

Vandetõlk tõlgib teile orginaali Inglise keelde ja siis apostillige see paber ära. Kuna tegu on tõlgitud paberiga,siis on seal koopia ka orginaalist(eesti keelsest dokumedist) .

Seega on siis need 2 asja ju nagunii juba koos uhes dokumendis olemas ja topelt ei ole vaja seda teha.

Kui ,aga tekib mingi kahtlus dokumendi ehtsuses ,siis võetakse uhendust dokumendi väljastunud asutusega.

Seega topelt ei ole vaja apostillida.


Siiski siinkohal paar punkti millel hoida silm peal.

1. Lugege oma paberid tähelepanelikult läbi ja tehke endale algne tõlge,kui saate. st. ,et paberi mõte oleks selgelt ja arusaadavalt vajalikus keeles kirjas.See aitab teie tõlki ja teid ära hoida liigset ajakulu ja probleeme. Ei pea ju tõlk peensusteni aru saama kõigest ja ainult sõnade tõlkimine võib ära kaotada asja mõtte.


2. Palun tehke kohe kindlaks,et teie vandetõlk omaks kehtivat rahvusvahelist registratsiooni 


3. Palun tehke kindlaks,et tõlgitud ja apostille`tud dokumendil oleks ka koopia teie eesti keelsest dokumendist (oli juhus,kui see unustati panna sisse).

Asi võidakse teha umber, aga see võtab kõik aega.
Kui teie paberid on inglise keelsed ja te vajate neid apostilleda AUSTRAALIAS..siis siinkohal link

http://www.apostille.com.au/

 AUSTRAALIAS:


Kui sul on vaja teha kinnitatud koopiat oma passist või mingis paberist, lähed kohalikku farmasisse.

(PHARMACY) ja farmsist kinnitab sulle koopia ära!

Loomulikult maksad paar dollarit selle eest, aga see on väga tavaline asi siin.

On naljakas! Nagu notar.Nii et ära tee paanikat ,kui keegi tahab kinnitatud koopiat.
Ära anna ära oma eestist pärit tõlgitud ja kinnitaud pabereid, tee farmasisti juures koopiast koopia... hoia orginaal koopia alles.

 

19/01/2011

Puutusin kokku umbes 2 nädala eest dok. elektroonilise kinnitusega.

Digital = elektrooniline kinnitus.

Asi selles, et Eestist inimene  palus abi, et kas dok. mis peab saatma läbi maili peab kinnitama ka elektrooniliselt?

Elektroonilisest kinnitusest antud hetkel polnud Au saatkonna ametnik midagi kuulnud. Kinnitati , et dok. tuleb ainult skanneerida ja panna attachmendiga kaasa. Ainus asi mida nõutakse , et EI kasutata mingit kokku pakkimis programmi (nagu WinZip etc)

Make a free website with Yola